Kapitalizm.pl

Portal finansów osobistych

Składka w Polsce i w Niemczech

Statystyczny Polak wydaje na swoje polisy na życie 220 dolarów – na rok. W Unii Europejskiej taka średnia składka to 1000 dolarów, a w Niemczech 1400! Tak wysokie wskaźniki u naszego sąsiada Polski to efekt licznych działań państwa na rzecz zwiększenia zainteresowania obywateli myśleniem o swojej przyszłości na emeryturze – zarówno tych, którzy pracują na [...]

Kto oszczędza na emeryturę?

Na emeryturę w naszym kraju oszczędza bardzo mało osób. Niepokojąco mało! Jak wynika z przeprowadzonego przez Nordea badań, takich osób jest tylko 8%. Być może wynika to z faktu, że nieoszczędzający nie potrafią ocenić jaką emeryturę chcą otrzymywać? A może w ogóle nie wiedzą co to jest emerytura? Więcej na temat Barometru Nordea: tutaj ————reklama————- [...]

Polska się wyludnia

Przeciętny Polak albo Polka ma 38 lat i 11 miesięcy. Tyle wynosi mediana wieku, czyli dokładnie połowa ludności ma tyle samo lub mniej niż 38 lat i 11 miesięcy, a druga połowa – tyle samo lub więcej. Już za siedem lat mediana przesunie się jednak na 40 lat i 10 miesięcy a w 2050 r. [...]

Raport o Emeryturach

Emerytura w Polsce nie kojarzy się zbyt dobrze. Polscy respondenci są bardziej skłonni do kojarzenia emerytury ze słowami negatywnymi, takimi jak “zły stan zdrowia” (46%) oraz “bieda” (38%) niż ze słowami pozytywnymi, takimi jak “czas wolny”. (48%) Co raz więcej osób ma też świadomość, że w czasie emerytury będzie sobie musiało po prostu dorabiać. Aż [...]

Zmiany nadszedł czas

Stare przysłowie mówi, że “kwiecień plecień, wciąż przeplata trochę zimy, trochę lata”. Przez analogię można powiedzieć, że w kwiecień to przeplata trochę OFE, trochę ZUSu. A dokładniej to przeplatanie potrwa do 31 lipca b.r.

« go backkeep looking »

Reklama