Kapitalizm.pl

Portal finansów osobistych

Zmiany nadszedł czas

Posted on | April 3, 2014 | Comments Off

Stare przysłowie mówi, że “kwiecień plecień, wciąż przeplata trochę zimy, trochę lata”. Przez analogię można powiedzieć, że w kwiecień to przeplata trochę OFE, trochę ZUSu. A dokładniej to przeplatanie potrwa do 31 lipca b.r.

O co chodzi? Ano o rozpoczęty 1 kwietnia okres, gdzie członkowie OFE będą mogli wybierać – czy ich kolejne składki nadal mają wpływać na konto OFE czy tylko i wyłącznie do ZUS.

Jeśli zdecydujemy o przekazywaniu części przyszłej składki do OFE, musimy złożyć oświadczenie w ZUS. Możemy to zrobić osobiście, pocztą tradycyjną lub elektronicznie poprzez system ePUAP. Oświadczenie można pobrać ze strony internetowej ZUS, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Finansów lub Komisji Nadzoru Finansowego. Jest także dostępne w oddziałach ZUS oraz urzędach skarbowych. Czyli na stronach i w miejscach, które bardzo często, z radością odwiedzamy.

Co ciekawe – w “Informacji Ministra Pracy i Polityki Społecznej w porozumieniu z Ministrem Finansów dotyczącej Powszechnego Systemu Emerytalnego” (którą można znaleźć na: http://emerytura.gov.pl/wp-content/uploads/2014/03/INFORMACJA_MPIPS_MF.pdf) jest przedstawiony nowy podział odprowadzanych na emeryturę składek: “Składka na ubezpieczenie emerytalne wynosi 19,52% podstawy wymiaru (wynagrodzenia brutto), w tym 12,22% jest ewidencjonowane na indywidualnym koncie ubezpieczonego w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), 4,38% jest ewidencjonowane na jego subkoncie w ZUS a 2,92% przekazywane na rachunek do otwartego funduszu emerytalnego (OFE)”.

Inaczej mówiąc rząd zakłada, że ludzie wybiorą jednak OFE. Moim zdaniem jest to urzędowy optymizm… Będzie raczej gorzej tzn. mniej osób wybierze OFE – BO TRZEBA COŚ ZROBIĆ – niż lepiej. A jak będzie gorzej i jaki to będzie miało wpływ na naszą giełdę można przeczytać tutaj.

Rząd jednocześnie ostrzega: “Środki zgromadzone na rachunku w OFE nie podlegają gwarancji państwa, ani też powszechne towarzystwa emerytalne, które zarządzają OFE, nie gwarantują zachowania ich wartości. W konsekwencji wartość środków zgromadzonych na rachunku w OFE może ulec zmniejszeniu w wyniku wahań na giełdzie, a nawet znacznemu spadkowi w przypadku bessy, z drugiej jednak strony ich wartość może w pewnych okresach rosnąć w tempie przewyższającym wzrost nominalnego PKB.” Co oczywiście nie jest dziwne, biorąc pod uwagę fakt iż OFE w tym roku muszą inwestować miniumum 75% w akcje, w przyszłym roku min. 55%, a w 2017 min. 15%. Przy jednoczesnym ZAKAZIE inwestowania w obligacje skarbu Państwa. To wyobraźmy sobie sytuację – bessa na giełdzie, a tu 55% aktywów w akcjach. No i co, będą spadki na naszych rachunkach emerytalnych czy nie?

Jakby ktoś zapomniał/nie wiedział to warto napisać to wprost: “W momencie osiągnięcia wieku emerytalnego (jakikolwiek by on nie był – PR), na rachunku w OFE nie będzie żadnych środków”, gdyż 10 lat przed emeryturą OFE zacznie przekazywać nasze środki do ZUSu. I ZUS będzie wypłacał naszą emeryturę. Jak ją wyliczy? “Aby obliczyć emeryturę, ZUS podzieli sumę środków zewidencjonowanych na koncie i subkoncie przez – ustaloną przez Główny Urząd Statystyczny – średnią liczbę miesięcy dalszego trwania życia osoby w wieku równym wiekowi przejścia na emeryturę ubezpieczonego”. Jeżeli Obywatelu umrzesz miesiąc po przejściu na emeryturę zrobisz ZUSowi dobrze! (Bo to co miałeś dostawać przez 15 lat zostanie w ZUSie…).

Co robić? Z uwagi na uwarunkowania prawne, nie mogę powiedzieć wyraźnie – wybierać/nie wybierać OFE. Powiem tylko, że profil zaufany już posiadam… Prywatne zabezpieczenie emerytalne też!

Paweł Rudzki

————reklama————-
GWARANTOWANY PROGRAM EMERYTALNY!
NIEZALEŻNY OD ZUS, OFE i Rządu!

Więcej informacji zadzwoń/pisz:
508 195 570/ rudzki@kapitalizm.pl

Komentarze

Comments are closed.

Reklama