Kapitalizm.pl

Portal finansów osobistych

Owocna współpraca TFI z ubezpieczycielami

Posted on | September 9, 2011 | No Comments

W trakcie ostatniej hossy, czyli od stycznia 2009 r. do czerwca 2011, saldo wpłat i umorzeń do krajowych towarzystw funduszy inwestycyjnych wyniosło +17,5 mld zł. Jedna trzecia napływów do TFI w tym czasie, pochodzi od wybranych inwestorów, dla których towarzystwa utworzyły dedykowane im fundusze. Napływ od pozostałych klientów wyniósł +11,8 mld zł, z czego +3,8 mld zł trafiło do TFI poprzez ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe kapitałowe (UFK). W trakcie ostatniej hossy, czyli od stycznia 2009 r. do czerwca 2011, saldo wpłat i umorzeń do krajowych towarzystw funduszy inwestycyjnych wyniosło +17,5 mld zł. Jedna trzecia napływów do TFI w tym czasie, pochodzi od wybranych inwestorów, dla których towarzystwa utworzyły dedykowane im fundusze. Napływ od pozostałych klientów wyniósł +11,8 mld zł, z czego +3,8 mld zł trafiło do TFI poprzez ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe kapitałowe (UFK).

więcej: Analizy Online


Komentarze

Odpisz

Reklama